3D modelování

Obecně projektování prochází v současné době nejen v České republice obdobím změny filozofie z 2D kreslení do 3D modelování.

HUTNÍ PROJEKT Frýdek — Místek a.s. již dnes nabízí zpracování komplexní 3D dokumentace pro technologické a stavební objekty s využitím BIM technologie — pro profese technologie, stavební část, ocelové konstrukce, TZB a elektro (hlavní prvky.

Používaný software pro modelování:

  • Autodesk plant 3D (technologie — potrubní systémy)
  • PTC Creo (technologie — aparáty)
  • Autodesk revit Architectural (stavební část)
  • Graitec Advance Steel (ocelové konstrukce)
  • Autodesk Revit MEP (TZB, elektro)

Používaný software pro koordinaci a kontrolu:

  • Autodesk NavisWorks
Technologické celky
ArcelorMittal a.s. Ostrava, Czech republic Odprášení systému zavážení VP2, VP3, VP4
OKK Koksovny a.s. Ostrava, Czech Republic Optimalizace provozu technologických vod
Slovensko - Odprášení konců spékacích pásů
ArcelorMittal a.s. Ostrava, Czech republic Modernizace hasicí věže KB č. 1+2
Německo, ThyssenKrupp Steel Europe AG
Indie, NMDC, Nagarnar, Chemická část koksovny
Aparáty
SUMMIT CRM, Inspekce žáruvzdorného zdiva
Polsko, ArcelorMittal Zdieszowice, obnova předlohy koksovací baterie
Slovensko, ddlučovač dehtových kalů
Ostrava OKK Koksovny, předloha koksáreské baterie
Ocelové konstrukce
Ostrava, ArcelorMittal, VGE Skládkový stroj
Lucembursko WURTH, vysoká pec
Ostrava, ArcelorMittal, Operační nádrže
Ostrava, Dalkia, Elektrárna Třebovice Odsíření
Stavební celky
Ostrava, CB Centrum
Frýdek-Místek, Emistar
Olomouc, Volvo
Frýdek-Místek, Vyncke
Nový Jičín, Patologie
Havířov, Volvo